Asset management: Hoe waarde te genereren in vastgoedbeheer

12 Nov by Don Barnes

Asset management: Hoe waarde te genereren in vastgoedbeheer

Het inhuren van een asset manager is een natuurlijke stap voor beleggers in huurwoningen wanneer zij hun vastgoedportefeuille laten groeien.

Asset management komt overeen met het beheer van activa op basis van beginselen als kennis, planning, organisatie en geïntegreerd beheer. Doel is de prestaties van deze activa te optimaliseren en de kosten ervan tot een minimum te beperken, en tevens de geboden dienstverlening te verbeteren.

De asset manager is geen vastgoedmakelaar, noch is hij een architect, noch een taxateur, hij is een kaderlid met duidelijke financiële nuance en kennis van de nationale vastgoedmarkt.

Een van de belangrijkste taken van deze beroepsbeoefenaar is het inwinnen van het meest adequate professionele advies voor elk geval. De asset manager moet met de specialisten bespreken en afspreken wat er met het onroerend goed moet gebeuren en toezicht houden op wat deze ingehuurde professionals doen.

In het geval van een onroerend goed dat bestemd is voor de verkoop, moet een marketingplan worden opgesteld voor dat specifieke onroerend goed, met inbegrip van de volgende criteria:

 • Zijn positieve en negatieve punten;
 • Zijn doelpubliek of best mogelijke koper volgens die punten;
 • Eerdere noodzakelijke acties als correcties of verbeteringen;
 • De marketing acties.

De vastgoedbeheerder heeft regelmatig contact met de eigenaar om de resultaten van de verschillende acties te evalueren en de nodige wijzigingen aan te brengen in de geplande marketing, of het nu gaat om afspraken, prijzen of marketingacties.

Waarom hebben vastgoedbeleggers een asset manager nodig?

Aangezien de vastgoedprijzen blijven stijgen en de concurrentie voor goede huurwoningen toeneemt, blijft de vraag naar bekwame professionals die het rendement kunnen maximaliseren, toenemen.

Een asset manager houdt de markt in het oog en volgt de macro-economische, politieke en financiële trends op de voet. Op die manier helpt de professional de portefeuille van een belegger groeien en zorgt hij ervoor dat elke huurwoning zijn reële marktwaarde heeft, terwijl hij elk potentieel risico beperkt.

De beste professionals begrijpen de subjectieve nuances van elke cliënt. Dit komt omdat elke belegger uniek is en de beleggingsdoelstellingen en -doelstellingen gebaseerd zijn op het profiel van de belegger.

Basis Verantwoordelijkheden van een asset manager
Beheerders van vastgoedactiva zijn doorgaans gespecialiseerd in verschillende soorten activa, zoals meergezins- en eengezinshuurwoningen, bepaalde geografische regio’s van het land en specifieke beleggingsstrategieën, zoals kopen en aanhouden op lange termijn.

Het doel van een asset manager is om de hoogst mogelijke vastgoedwaarde en het hoogste investeringsrendement te behalen voor elk object en voor de totale portefeuille van de eigenaar.

Vastgoedbeheerders bereiken dit door de kosten strategisch te verlagen, de huurinkomsten te maximaliseren en de potentiële risico’s en aansprakelijkheden voor de belegger in het huurpand te beperken.

Vastgoedbeheer Amsterdam

De belangrijkste verantwoordelijkheden en doelstellingen van een asset manager omvatten:

 • De investeerder adviseren over de beste structuur voor kapitaal en eigendom;
 • De eigenaar helpen bij het kiezen van de beste investeringsstrategie, eigendomsvorm en investering en de mogelijke voor- en nadelen van elke aanpak;
 • KPI’s (key performance indicators) selecteren en monitoren die de prestaties van investeerders en de belangrijkste vermogenscontroles bepalen;
 • Genereren, beoordelen en rapporteren van de financiële prestaties van het vastgoed en de portefeuille en aanbevelen van noodzakelijke aanpassingen om de langetermijndoelstellingen van de investeerder te bereiken;
 • Beheer van de cashflow van elk afzonderlijk onroerend goed en de totale beleggingsportefeuille;
 • Kapitaal en investeringsmiddelen toewijzen om kapitaalverbeteringen te voltooien en waarde toe te voegen;
 • Bepaal de huurperiode van elk onroerend goed, die de levenscyclus omvat van elk verhuurd onroerend goed via aankoop, eigendom en uiteindelijke verkoop.

Fasen van vermogensbeheer

Definitie van de doelstellingen samen met de cliënt, waarbij aspecten zoals verwacht rendement en risicobudget worden besproken;

Voorstel van verschillende alternatieven voor het beheer van jouw vermogen;

Gezamenlijke keuze van de strategie die het best bij jouw profiel past, rekening houdend met jouw persoonlijke en professionele situatie, jouw waarden, jouw smaak en jouw risicotolerantie;

Investeringen in overeenstemming met de vastgestelde strategie, met behulp van geavanceerde besluitvormingsinstrumenten;

Monitoring van jouw portefeuille, inclusief uitgebreide rapporten met transparante informatie en gezamenlijke evaluatie van het beleggingsbeheer.

Leave a Reply

Your email address will not be published.